Hjemmeside » Dekorative ideer » JA og NEI i en typografisk skulptur av Markus Raetz

    JA og NEI i en typografisk skulptur av Markus Raetz


    Når du kommer til å virkelig lese folk, virker det ikke merkelig at "nei" noen ganger betyr "ja" og vice versa. Sett på Colossal, ble denne typografiske skulpturen skapt av skulptør og konseptuell kunstner Markus Raetz og hylder illusjon og relativitet. I dette bestemte arbeidet står ordet "YES" fra en annen vinkel som "NO." Vi finner dette konseptet ganske tiltalende og tror det ville være et flott tillegg i en kontorsbygning eller til og med i et mindre arbeidsrom. Det er genialt, morsomt og motiverende. Markus Raetz har en rekke "ja" / "nei" skulpturer oppnådd på forskjellige språk. Konseptet ble tatt videre og kunstneren tenkte også på å omdanne "TODO" (alle) til "NADA" (ingenting). Eller omvendt, avhengig av hvordan du ser ting. Vil du vurdere å legge inn en så moderne skulptur i ditt hjem?